Pic Name
901 Tareq [PL-877EKM Kilo]
1993
SSK - Hunter-Killer Submarine
942 Ghadir [IS-120]
2008, MS-29 Yono
SSK - Hunter-Killer Submarine
9xx Fateh
2019
SSK - Hunter-Killer Submarine
9xx Fateh
2022
SSK - Hunter-Killer Submarine
9xx Nahang
2007, Nahong
SSK - Hunter-Killer Submarine