General data:
Type: ECM Altitude Max: 0 m
Range Max: 0 km Altitude Min: 0 m
Range Min: 0 km Generation: Late 2000s
Sensors / EW:
L-175V Khibiny-10V [KS-418] - (Su-34, Related to MSP-418K) ECM
Role: DECM, Defensive ECM
Max Range: 0 km