General data:
Type: ECM Altitude Max: 0 m
Range Max: 0 km Altitude Min: 0 m
Range Min: 0 km Generation: Late 2000s
Sensors / EW:
MSP-418-K - (2010+?, Export?, Compact jamming pod for MiG-29) ECM
Role: DECM, Defensive ECM
Max Range: 0 km