Pic Name
S 21 Simpson [Gato]
1969
SS - Attack/Fleet Submarine
S 22 O Brien [Oberon]
1976
SS - Attack/Fleet Submarine
S 23 Hyatt [Oberon]
1976
SS - Attack/Fleet Submarine
S-21 Simpson [Gato]
1962
SS - Attack/Fleet Submarine
S-22 Thomson [Gato]
1969
SS - Attack/Fleet Submarine
S-22 Thomson [Gato]
1962
SS - Attack/Fleet Submarine